Blog

Natuurwetten systemisch werk

De drie natuurwetten van systemisch werk. Bert Hellinger, de grondlegger van het systemisch werk zegt hierover;  als één van de natuurwetten niet wordt nageleefd dan stroomt de liefde niet. Dit geldt niet alleen voor een gezin of familie maar werkt bijvoorbeeld ook door in een organisatie. 
Binnen systemisch werk/ familie opstellingen werken we met drie natuurwetten.  Het niet navolgen van deze wetten kan een verstoring veroorzaken. Dit kan zich uiten in het leed van een ander dragen, boosheid ervaren of angst ervaren.

Ordening

Hier neemt ieder zijn eigen plek in. Bijvoorbeeld jij neemt de plek van kind in, onder je vader en moeder, naast je broertje/zusje. Wellicht ben jij opgestegen is jouw familiesysteem zonder het te weten. In deze blog over het innemen van je eigen plek kan je er meer over lezen. 
Sta jij op de juiste plek in je systeem?

Binding

Het systeem wil compleet zijn, iedereen heeft daarmee ook recht op zijn eigen plek.
Dat wil zeggen dat iedereen die tot het familiesysteem hoort daarbij blijft horen. Ongeacht de daden van een betreffend familielid.

Wordt er in jouw familie over iets niet gepraat?  Zijn er misschien mensen overleden die niet genoemd worden? Een geheim kan een gebeurtenis, een thema of een persoon betreffen.

familieopstellingen familieopstelling

Balans

Er is een evenwicht in het geven en nemen. Vaak vinden we het makkelijker om te geven dan om te ontvangen. 
We hoeven niet bij te houden op papier of dat jij wel evenveel geeft als neemt, vaak voel je wanneer dit oké is.
Wanneer dit niet meer het geval is kan je gaan kijken hoe dit komt en wat ervoor nodig is zodat het weer in balans mag komen.

Geef jij makkelijker dan dat jij ontvangt? En geef jij onvoorwaardelijk of wil je er stiekem toch iets voor terug?
Geef jij voorbij jezelf om bijvoorbeeld in de gunst te vallen bij een ander of omdat je er dan toe doet?